Zelf de regie in handen
voor passend werk!

Contenza 22

Winkel in Ambitie: re-integratie op een unieke manier

De methodiek van Winkel in Ambitie is uniek, omdat we alle leerstijlen toepassen, en de verschillende zintuigen aanspreken. We gebruiken afwisselende werkvormen, bijvoorbeeld een-op-een-gesprekken, film en muziek, wandelcoaching, mindmappen en visualisatie-oefeningen.

Onze aanpak activeert beide hersenhelften. We spreken hart én hoofd aan, waardoor de cliënten snel resultaten bereiken. Door die werkwijze verankert het geleerde zich ook op een dieper niveau, waardoor het duurzaam in het gedrag van de cliënt tot uiting komt.

Met een 9,3 als cijfer van onze cliënten en 100% van de trajecten die binnen de gestelde termijn wordt gehaald, zijn zowel de cliënten als opdrachtgevers blij met de ondersteuning van Winkel in Ambitie.

Voor de cliënten zetten we een viertal programma’s in. Maatwerk is daarbij ons uitgangspunt.

Contenza 22

Ambitie INzicht

Met inzicht in haar* ambitie vindt de cliënt haar rode draad en krijgt daarmee in zicht hoe zij dat verder wil vormgeven in haar leven. Haar ambitie en wat zij wil neerzetten in de toekomst komt in zicht.

Leef je Ambitie

We bepalen samen hoe de cliënt van betekenis kan zijn met wat ze goed kan of gaat ontwikkelen. Daarvoor maken we een koerskompas. 

Maak werk van je Talent

Op basis van de Cirkelmatch bepaalt de cliënt waar zij verder mee wil; waar haar hart ligt. Om vervolgens de slag te maken in welke functiegebieden zij kan werken met haar kennis en ervaring.

Ambitie in beweging

Letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Als de cliënt dit kan en wenst. Met wandelcoaching of yoga.

Waarom doen we wat we doen?

Vera Winkel: “Winkel in Ambitie heb ik opgezet omdat elk mens het waard is om werk te maken van haar talent. Jaren geleden bemerkte ik bij mezelf en collega’s een afwachtende houding. Als je zelf niet kiest, kiest een ander voor je. Dan overkomen je van allerlei zaken in werk en leven. Zelf kiezen voor je eigen pad met jouw eigen kwaliteiten en talenten geeft veel meer voldoening, geluk en vitaliteit! Dat ervaar ik ook zelf, elke dag weer.”

De kern van geluk is: degene willen zijn die je bent (Erasmus)

Uitgangspunt voor begeleiding bij Winkel in Ambitie kan je eigen nieuwsgierigheid zijn, of het vastlopen in je werk of je privésituatie. Wat je vertrekpunt ook is, het resultaat is dat je (weer) energiek en moeiteloos gaat leven en werken.

Ons team

Vera Winkel
Carla Blenke
Daphne van Leeuwen
Ingrid Geertsma
John Musterd
Leanne Binder
Lieke van Gerdingen
Linda de Meester
Monique Muller
Mylène Höhle
Riet Harteveld
Roy ten Hoorn

Altijd dichtbij: onze vestigingen

Author Image

 

Deze training heeft een zeer positieve invloed op mij gehad. Het heeft mij letterlijk bij de les gehouden! Door dagelijks aan mijn verlangen en ambitie te denken, werd ik veel gedisciplineerder. Ik doe nu wat ik moet doen omdat ik het ook echt wil.

Aad

*Wij gebruiken de vrouwelijke vorm op onze website. Mannelijke cliënten zijn natuurlijk ook van harte welkom! Ons cliëntenbestand bestaat uit mannen en vrouwen, van elke leeftijd met kennis en kunde op MBO+ niveau.