Ambitie INzicht

Ambitie INzicht is een verdiepende module voor mensen die iets verder afstaan van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld iemand met burn-out klachten of na herstel van een (ingrijpende) ziekte of ingreep. Deze module gaat dan vooraf aan Leef je Ambitie. Wij geven de cliënt inzicht in wat de rode draad in haar leven is; wat haar essentie is en hoe die zich verhoudt tot haar persoonlijke ontwikkeling, haar relaties en wat ze doet in de maatschappij. We prikkelen mensen om een stap te zetten buiten wat voor hen comfortabel is.

Resultaat

Een ingrijpende gebeurtenis zoals een burn-out is tegelijk een enorme kans: de cliënt kan opnieuw kijken naar wat de beste richting is en welke stappen gezet kunnen worden om recht te doen aan zichzelf. Mensen leggen zichzelf vaak irreëel hoge verwachtingen op, die niet leiden naar hun doel of waar ze goed in zijn. Met deze module krijgen ze dat doel weer in het vizier.

Met inzicht in de ambitie vindt de cliënt zijn of haar rode draad en krijgt daarmee in zicht om dit verder vorm te geven in het dagelijks leven. Ambitie en concrete acties voor nú en in de toekomst komen in zicht.

Opzet en aanpak programma

1e module: Wat maakt mij uniek?

In de eerste module ontdekt de cliënt wat haar uniek maakt, wat de drijvende kracht is in het leven. We gaan aan de slag met het verband tussen de mindset, persoonlijke ontwikkeling, relatie met gezin/dierbaren en de plaats in de maatschappij (bijvoorbeeld werk).

2e module: Wat is mijn rode draad?

De tweede module gaat over het persoonlijke verhaal. Het verhaal wat de cliënt drijft, wat als een rode draad door het hele leven loopt, zowel in de relationele sfeer als op het werk. Je gaan de ‘waarom’ verfijnen. De cliënt kan antwoord geven op vragen als ‘Wat beweegt mij in dit leven?’ en ‘Waar beweeg ik naartoe?’

3e module: Mijn rode draad en die van mijn familie en vrienden.

In de derde module verbreden we het blikveld. We gaan op verrassende wijze op onderzoek hoe de cliënt de ‘waarom’ tot uitdrukking laat komen in de relatie tot diens vrienden, collega’s en familie. Hoe doet ze dit nu en hoe kan het ook!

4e module: Mijn rode draad in relatie tot de maatschappij.

Wie is de cliënt in relatie tot werk en sociale verantwoordelijkheden? In deze vierde module onderzoekt en beslist de cliënt welke plaats werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, hobby’s, sport en interesses in haar (nieuwe) leven krijgt.

Ik kan dit bedrijf van harte aanbevelen. De begeleidster begon eerst met het helpen uitzoeken wie je bent (door ziekte ben je inderdaad bijna iemand anders geworden) en wat je sterke punten zijn. Dit werd als uitgangspunt genomen om te kijken hoe je je kwaliteiten kunt benutten om je plek in de maatschappij te vinden op alle gebieden, maar zeker specifiek op werkgebied. Ik vond de positieve houding heel motiverend.

Maatwerk! Een op maat afgesteld traject op mij persoonlijk welke mij enorm heeft geholpen.

Voorbeelden uit de praktijk

Een vrouw heeft in de zorg gewerkt, maar kon het werk niet meer doen vanwege een lichamelijk aandoening. Zij vond het belangrijk om eenzaamheid in de maatschappij aan te pakken. Dat hebben we geconcretiseerd: wat betekent dat voor haar en wat wil ze dit jaar nog bereiken? Hoeveel mensen wil ze daarmee helpen en wat heeft ze nodig? Ze is daarna met een concreet plan naar de leidinggevende van haar vrijwilligerswerk gestapt: “Dit wil ik doen voor deze mensen.”

Een ander voorbeeld is een man die tijdens de begeleiding heeft ontdekt dat hij een groot talent had voor schrijven en verhalen vertellen. Van daaruit realiseerde hij zich dat zijn hart uitging naar kinderen bij wie dat in de opvoeding ontbreekt. Nu leest hij als vrijwilliger bij gezinnen voor en vertelt er verhalen. Van daaruit heeft hij een projectplan geschreven om dat in zijn woonomgeving op te zetten. Nu werkt hij alweer een aantal jaren als docent in het mbo, waar hij het lesmateriaal heel levendig maakt met verhalen.

Wil jij ontdekken wat voor jou écht belangrijk is?
Wat de blauwdruk van jouw leven is? 

Meld je dan aan voor deze module. Financiering vanuit het UWV of de werkgever is mogelijk via een re-integratietraject.

 

Intake re-integratietraject
Indien bekend