Begeleiding van medewerkers

 

Een langdurig zieke medewerker weer aan het werk in een passende functie. Dat is waar de Wet verbetering Poortwachter voor staat. De werkgever heeft hier een grote rol in.

Winkel in Ambitie ondersteunt werkgevers bij zowel Spoor 1 als Spoor 2 trajecten.

Het eerste spoor

Om weer gezond aan de slag te kunnen bij de eigen werkgever, hetzij in de eigen functie, hetzij in een andere functie, is het belangrijk voor de medewerker om inzicht te krijgen in de eigen vaardigheden. We zetten hiervoor de onderstaande trajecten in.

Het tweede spoor

Wanneer terugkeer binnen het eigen bedrijf niet meer mogelijk is, dan begeleiden we de medewerker graag naar ander werk. Ook voor Spoor 2 zetten we onderstaande maatwerk trajecten in.

1. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit met Ambitie INzicht

Met dit traject kijken we naar de rode draad in iemands leven. Resultaten Ambitie INzicht:

 • Inzicht in wat de werknemer drijft in leven en werk.
 • Toetsinstrument voor het nemen van beslissingen.
 • Verbeteren persoonlijke effectiviteit.
 • Vergroten fysieke en psychische weerbaarheid.

Dit traject is met name geschikt voor werknemers die (nog) ver afstaan van regie over hun eigen werk en leven.

2. Versterken van werknemersvaardigheden met Leef je Ambitie

Met Leef je Ambitie ontdekt de werknemer wat zij wil en wat daarvoor nodig is.  Resultaten Leef je Ambitie:

 • Antwoord op de vraag ‘Wat wil ik eigenlijk?’
 • Zicht op wat er nog te overwinnen is.
 • Weten waar de werknemer goed in is.
 • Het formuleren van de toegevoegde waarde.
 • Focus op werk.

Samen met de werknemer, de bedrijfsarts en de werkgever kijken we naar de mogelijkheden om de werknemer binnen het bedrijf terug te laten keren.

3. Maak Werk van je Talent voor werk dat echt bij je past

Bij Maak Werk van je Talent staat de Cirkelmatch methodiek centraal. De cliënt krijgt inzicht in de volgende drie vraagstukken:

 • Ik ken
 • Ik ben
 • Ik kan

Op basis van deze drie inzichten bepaalt de cliënt waar zij verder mee wil; waar haar hart ligt.

Het mooie van Winkel in Ambitie is dat er binnen de wet en regelgeving ruimte wordt gecreëerd voor wensen en dromen.

Mevr. Winkel is deskundig, to the point, helder in haar begeleiding. En ze is vooral niet van ‘ik weet beter’ gedrag en werkt vanuit gelijkwaardigheid.

Preventieve coaching en begeleiding

Winkel in Ambitie kan ook medewerkers intern coachen op persoonlijk effectiviteit, ontdekken waar drijfveren, vaardigheden en ambities liggen, etc. Ter preventie van uitval maar ook om medewerkers te stimuleren en gemotiveerd te houden, om doorstroom te bewerkstelligen. Graag bespreken we hoe we kunnen ondersteunen om de medewerkers gemotiveerd en enthousiast te krijgen én te houden!

Meer weten?

Vera Winkel, eigenaar van Winkel in Ambitie, komt graag langs om de mogelijkheden te bespreken voor begeleiding rond 1e en 2e Spoor trajecten.

E-mail: info@winkelinambitie.nl
Telefoon: 06-54615704

Geïnteresseerd in samenwerking met Winkel in Ambitie?

 

Vul dan onderstaand formulier in, we nemen z.s.m. contact op.

 

Contact formulier
Ik ben geïnteresseerd in: