Onze aanpak

Winkel in Ambitie is jouw partner om je cliënten weer op de rit te zetten. Je wilt dat je cliënten duurzaam en vlot de stap maken naar herstel en vervolgens naar werk. Je wilt dat ze zich positief ontwikkelen en hen perspectief bieden. En je wilt dat ze er niet alleen voor staan.

Onze aanpak bevat geen gestandaardiseerde testen die hun overbelaste brein nog meer belasten. Wij gaan het gesprek aan en geven mensen in hun eigen woorden de verantwoordelijkheid terug, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en vervolgens moeiteloos de stap maken naar werk.

Winkel in Ambitie is al jaren gewaardeerd partner van het UWV.

Programma’s

De aanpak van Winkel in Ambitie is bij iedereen anders. Kijk voor de inhoud van onze werkwijze naar de pagina’s:

Ambitie INzicht

Leef je Ambitie

Maak werk van je talent

Voor jouw cliënten werken we volgens dezelfde aanpak; verschillend voor ieder individu. Je kunt er allemaal modellen en testen bij halen, maar uiteindelijk bepaalt onze professionaliteit welke aanpak past en wat effectief is. We sluiten daarom aan op de belevingswereld en leerwijze van onze cliënten. We nemen waar, vragen door en stemmen daar de begeleiding op af.

Iemand die bijvoorbeeld al lang niet meer aan het arbeidsproces deel had genomen heb ik vijf keer om 9 uur ’s morgens uitgenodigd. De vijfde keer kwam ze op tijd. We kunnen heel aardig en flexibel zijn, maar uiteindelijk is het wel wederzijds: doen wat je zegt en zeggen wat je doet. En zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Unieke methodiek

 
De methodiek van Winkel in Ambitie is uniek, omdat we alle leerstijlen aanspreken, evenals de verschillende zintuigen. We gebruiken afwisselende werkvormen, bijvoorbeeld een-op-een-gesprekken, film en muziek, wandelcoaching, mindmappen en visualisatie-oefeningen.

Onze aanpak activeert beide hersenhelften. We spreken hart én hoofd aan, waardoor de cliënten snel resultaten bereiken. Door die werkwijze verankert het geleerde zich ook op een dieper niveau, waardoor het duurzaam in het gedrag van de cliënt tot uiting komt.

Daarnaast gebruiken we ook onderbouwde en bewezen succesvolle modellen zoals die van Simon Sinek en Ken Wilber.

Resultaten: 9,3

Contenza voert klanttevredenheidsonderzoek uit dat voldoet aan de eisen van het UWV. Het rapportcijfer dat Winkel in Ambitie in dat onderzoek kreeg is een 9,3 Dat is 10% hoger dan de benchmark van het UWV. Jouw cliënten zijn gemiddeld minder lang uit het arbeidsproces, dus met hen zullen we wellicht nog sneller resultaat hebben.

Daarnaast het volgende:

  • 100% van de cliënten heeft het traject binnen de gestelde termijn doorlopen.
  • 92% van de cliënten is tevreden tot zeer tevreden over hoe wij rekening houden met hun wensen,
  • 88% is tevreden tot zeer tevreden over hoe duidelijk wij aangeven wat de volgende stap is,
  • 92% tevreden tot zeer tevreden over begrip voor hun situatie en
  • 92% tevreden tot zeer tevreden over onze aandacht voor wat zij belangrijk vinden.

Geïnteresseerd in samenwerking met Winkel in Ambitie?

 

Vul dan onderstaand formulier in, we nemen z.s.m. contact op.

 

Contact formulier
Ik ben geïnteresseerd in: