Spoor 1 en Spoor 2 begeleiding

Een langdurig zieke medewerker weer aan het werk krijgen in een passende functie. Dat is waar de Wet verbetering Poortwachter voor staat. De werkgever heeft hier een grote rol in. Winkel in Ambitie ondersteunt werkgevers bij zowel Spoor 1 als Spoor 2 trajecten.

Het eerste spoor

Om weer gezond aan de slag te kunnen bij de eigen werkgever, hetzij in de eigen functie, hetzij in een andere functie, is het belangrijk voor de medewerker om inzicht te krijgen in de eigen vaardigheden. We zetten hiervoor de volgende trajecten in:

1. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit met AmbitieINzicht

Met dit traject kijken we naar de rode draad in iemands leven. Resultaten Ambitie INzicht:

  • Inzicht in wat de werknemer drijft in leven en werk.
  • Toetsinstrument voor het nemen van beslissingen.
  • Verbeteren persoonlijke effectiviteit.
  • Vergroten fysieke en psychische weerbaarheid.

Dit traject is met name goed geschikt voor werknemers die (nog) ver afstaan van regie over hun eigen werk en leven.

2. Versterken van werknemersvaardigheden met Leef je Ambitie

Met Leef je Ambitie ontdekt de werknemer dat deze wilt en wat daarvoor nodig is.  Resultaten Leef je Ambitie:

  • Antwoord op de vraag ‘Wat wil ik eigenlijk?’
  • Zicht op wat er nog te overwinnen is.
  • Weten waar de werknemer goed in is.
  • Het formuleren van de toegevoegde waarde.
  • Focus op werk.

Samen met de werknemer, de bedrijfsarts en de werkgever kijken we naar de mogelijkheden om de werknemer binnen het bedrijf terug te laten keren. Vanzelfsprekend helpen wij ook bij de administratieve verplichtingen rondom dit traject.

Het tweede spoor

Wanneer terugkeer binnen het eigen bedrijf niet meer mogelijk is, dan begeleiden we de medewerker graag naar ander werk. Winkel in Ambitie voert in opdracht van UWV de trajecten ‘werkfit maken’ en ‘naar werk’ uit. Deze trajecten zijn ook perfect in te zetten voor het 2e Spoor.

Meer weten?

Vera Winkel, eigenaar van Winkel in Ambitie, komt graag langs om de mogelijkheden te bespreken voor begeleiding rond 1e en 2e Spoor trajecten.